ķermenim - sirdij - prātam - garam - dvēselei

Projekts/kustība inlighthouse.lv – nodarbības, semināri un lekcijas par izaugsmes, garīgās izaugsmes un veselības tēmām kopā ar garīgās attīstības centru “Šviesos namai” Latvijā un Lietuvā.

Grāmatas

Vēlaties uzdot jautājumu vai padalīties?

Mums patīk jautājumi. Tikai jānospiež poga “Uzrakstiet mums”, lai atvērtos nākamā lapa.

Parakstīties inlighthouse.lv Jaunumu vēstulei

Pievienojieties mūsu abonentu grupai

Mēs ar jums dalīsimies tikai tajā informācijā, kura manūs ir “uzrunājusi” un liekas tā vērta, lai izsūtītu.
Un, protams, – epastu saņemsiet tikai no mums.

Jūs vienmēr varēsiet atteikties no Jaunumu vēstules saņemšanas jebkurā brīdī, jo katram e-pastam lejasdaļā būs atsauces.

Scroll to Top